Svoboda & Williams podporila finančným darom Českú spoločnosť ornitologickú, ktorá sa dlhodobo zaoberá ochranou vtákov aj ich prostredím a zasadzuje sa o to, aby svojimi činnosťami motivovala k ochrane aj širokú verejnosť.

K aktivitám Českej spoločnosti ornitologickej patrí okrem monitoringu a výskumu aj budovanie vtáčích parkov, ktoré predstavujú útočisko nielen pre vtáky, ale aj pre ďalšie ohrozené živočíchy aj rastliny. ČSO doteraz úspešne vybudovala štyri vtáčie parky: Josefovské lúky, Mníšske lúky, Kosteliska a Malú Lipovú. Darovaná čiastka tak bude využitá na ďalší rozvoj týchto území.

V ochrane cenných prírodných lokalít sa angažujeme už niekoľko rokov, napríklad prostredníctvom spolupráce so spolkami Mokrade a Zamenis. Česká spoločnosť ornitologická sa venuje aktivitám, ktoré sú s tými našimi úzko previazané, preto je podpora jej pôsobenia ďalším logickým krokom,“ hovorí Prokop Svoboda, Managing Partner Svoboda & Williams.